Racestandard

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

CAVALIER KING CHARLES SPANIEL

Oprindelsesland: Storbritannien

 

Anvendelse:

Selskabshund

 

Klassifikation:

FCI Gruppe 9 (Selskabshunde og dværghunde) Sektion 7 (Engelske dværg-spaniels) Uden brugsprøve

 

Helhedsindtryk:

Livlig, graciøs og meget harmonisk, med et blidt udtryk.

 

Temperament:

Aktiv, hengiven og absolut frygtløs. Munter, venlig og uden tendens til aggressivitet eller nervøsitet.

 

Hoved:

Skalle:

Næsten flad mellem ørerne

Stop:

Ikke for markeret

Næse:

Næseborene sorte og veludviklede uden kødfarvede pletter

Næseparti:

Længden fra basis til næsespidsen knapt 4 cm (ca. 1,5 ins.). Bliver gradvis smallere udefter. Partiet under øjnene er godt udfyldt. Tendens til spinkelt og spidst næsepartier uønsket.

Læber:

Veludviklede – ikke hængende

Kæber, bid:

Stærke kæber med perfekt, regelmæssigt og komplet saksebid, dvs. at de øverste tænder tæt overlapper de nederste, og at biddet ligger vinkelret på kæberne.

 

Øjne:

Store, mørke og runde – men ikke fremstående. God afstand mellem øjnene

Ører:

Lange, højt ansatte og med rigeligt behæng

Hals:

Af moderat længde og let buet

 

Krop:

Ryg:

Lige

Lænd:

Kort lændeparti

Bryst:

Moderat med godt hvælvede ribben

Hale:

Halens længde skal være i harmoni med kroppen. Den er velansat og bæres muntert, men aldrig meget over ryglinien. Kupering var tidligere valgfri, men der må aldrig fjernes mere end 1/3 af længden. (NB! Kupering er forbudt i Danmark)

 

Lemmer:

Forpart:

Lige forben med moderat benstamme

Skuldre:

Godt tilbagelagte

Bagpart:

Bagbenene har moderat benstamme.

Knæled:

Velvinklede

Mellemfod:

Ingen tendens til kohaser eller hjulben

Poter:

Kompakte med fyldige trædepuder og godt behårede

Bevægelse:

Fri og elegant bevægelse med masser af fremdrift fra bagparten. For- og bagben føres parallelt – set både forfra og bagfra.

 

Pels:

Hårlag:

Langt, silkeagtigt og uden krøl. Let bølget pels er tilladt. Rigeligt behæng. Skal fremstå helt uden trimning

Farve:

Anerkendte farver er:

 

• Black and Tan: Ravnsort med tan-farvede aftegninger over øjnene, på kinderne, indersiden af ørerne, på bryst og ben og på halens underside. Tan-farven skal være ren og klar. Hvide aftegninger er uønskede.

 

• Ruby: Ensfarvet varmt rød. Hvide aftegninger er uønskede.

 

• Blenheim: Varme kastaniebrune aftegninger på perlehvid bund, jævnt fordelt og klart adskilt fra hinanden. Aftegningerne på hovedet skal være symmetriske og give plads mellem ørerne til den meget værdsatte, ruderformede plet eller "spot" (et træk, der er helt specielt for racen).

 

• Tricolour: Sort og hvidt godt fordelt og klart adskilt, med tan-farvede aftegninger over øjnene, på kinderne, på indersiden af ører og ben og på halens underside.

 

Enhver anden farve eller farvekombination er højst uønsket.

 

Størrelse:

Vægt mellem 5,4 og 8 kg (12–18 lbs). Inden for disse vægtgrænser ønskes en lille og smukt harmonisk hund.

 

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på hundens sundhed og velbefindende.

 

Diskvalificerende fejl:

• Aggressive eller for sky hunde

• Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller psykiske abnormiteter, skal diskvalificeres

 

Bemærk:

• Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

• Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør anvendes i avlen.

 

Dansk Kennel Klubs bemærkning:

Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

Ω Ω Ω

Standarden udgivet af FCI 12. JANUAR 2009

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité

JANUAR 2016

¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i JANUAR 2006 ¤ ¤

© Copyright 2016. All Rights Reserved